Itinerary “Winter Kyushu Trip”

เมื่อวานจัดตารางเรียบร้อย (เดินทาง 5-13 ธ.ค.58)
วันที่ 5- เดินทางถึงFukuoka

– นั่งรถบัสไปลงที่สถานี Hakata

– ดำเนินการเรื่องตั๋วรถไฟ (ช่วงนี้สามารถไปหาซื้อเบนโต๊ะไปทานบนรถได้)

– ออกเดินทางไป Kagoshima

– ถึง Kagoshima เดินทางเข้าพัก รร. APA Hotel Kagoshimachuo-Ekimae

– เดินเล่นช๊อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ Tenmonkan-dori

– รับประทานอาหารเย็นที่ Kagoshima Furusato Yataimura

– นั่ง loop-bus ชมวิวตอนกลางคืน

วันที่ 6

– นั่งรถไฟสายพิเศษ Ibusuki no Tamate-bako ไปลงที่สถานี Ibsuki กินอาหาร ถ่ายภาพ จากนั้นนั่งรถไฟมาลงสถานี Mizunarikawa ถ่ายภาพที่ Bandokorobana Nature Park จากนั้นนั่งรถไฟไปที่สถานี Makurazaki ทานอาหารร้านแนะนำ จากนั้นนั่งรถไฟกลับสถานี Kagoshima

วันที่ 7

– Check-out / ฝากกระเป๋าไว้ที่ lobby

– เดินทางไป Kagoshima Aquarium

– เดินทางไป Sengan-en

– กลับมาเก็บตกช๊อปปิ้งที่ Tenmonkam-dori

– ไปรับกระเป๋าที่ รร.

– ขึ้นรถไฟไปสถานี HAKATA

– เข้าที่พัก รร.ANA Crowne Plaza Fukuoka

– รับประทานอาหารเย็นแถว Hakata

– เดินเล่นร้าน 100 เยน

วันที่ 8

– เดินทางไป Yufuin โดยรถไฟสายพิเศษ Yufuin no Mori

– ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

– รับประทานอาหารกลางวันที่ Yufuin

– ถ่ายภาพที่ทะเลสาบ

– ซื้อของที่ระลึก

– นั่งรถไฟมาทานอาหารเย็นที่โออิตะ

– นั่งรถไฟกลับ Hakata

วันที่ 9

– เดินทางไป Kumamoto แล้วนั่งรถไฟสายพิเศษ SL Hitoyoshi ไปลงสถานี Hitoyoshi

– นั่งรถไฟไปลงสถานี Yatsushiro ถ่ายภาพวิว

– นั่งรถไฟไปลงสถานี Kumamoto รับประทานอาหารร้านชาบู

– นั่งรถไฟกลับ Hakata

วันที่ 10

– นั่งรถไฟไป Kitakyushu

– ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

– รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเทมปุระ

– นั่งรถไฟกลับสถานี Hakata

– นั่งรถไฟไปลงสถานี Nakatsukawabata ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

– รับประทานอาหารเย็นที่ Canal City

วันที่ 11

– นั่งรถบัสจากสถานี Hakata ไปลงที่ Noko Tosenba Bus Stop

– จากนั้นนั่งเรือ ferry ไปที่ Nokonoshima Island เพื่อชมสวนดอกไม้

– ถ่ายรูป ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

– นั่งเรือกลับ

– นั่งรถไฟไปรับประทานอาหารทะเลแถว Fukuyoshi

– นั่งรถไฟมาเดินเล่นแถว Tenjin และรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 12

– ไปล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ yanagawa

– นั่งรถไฟไปชมวัดที่ gion

– นั่งรถไฟไปลง Ohorikoen ชมสวน Ohori Park

– นั่งรถไฟไปลง Akasaka รับประทานชาบู
*ตารางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Posted by

Writing, traveling, reading, love handmade stuffs with the passion of travel to get an inspiration from the beauty within. On spiritual journey to learn about how to live my life to the fullest and happiness along the way.

Leave a Reply